Từ Phượng Niên là ai? Tiểu sử Từ Phượng Niên

Từ Phượng Niên, là Chân Vũ đại đế hàng thế lâm phàm, kiếp trước chính là Hoàng Đế Đại Tần, Vô Danh đạo nhân, tông chủ Quan Âm tông trước đây.Thân phận hiện tại của Từ Phượng Niên là thế tử Bắc Lương Vương, lấy hình tượng hoàn khố mà tung hoành thiên hạ, kì thực tâm giấu chí lớn, bụng có lương mưu. Hiện đã chặt đứt nhân quả kiếp trước, không còn liên quan gì đến kiếp trước ( bao quát Tần Hoàng, các thân phận chuyển thế của Chân Vũ ), bây giờ cũng chỉ là Bắc Lương Từ Phượng Niên thôi. Cùng gaming.vn tìm hiểu thêm nhân vật này

Từ Phượng Niên là ai?

Từ Phượng Niên là ai?

Từ Phượng Niên là ai?

 • Tên: Từ Phượng Niên – 徐凤年
 • Tên khác: Thế tử, thế tử điện hạ
 • Tu vi: Lục địa thiên nhân cảnh, võ đế
 • Thân phận: Thế tử Bắc Lương Vương

Mối quan hệ xung quanh Từ Phượng Niên

 • Cha: Từ Kiêu
 • Mẹ: Ngô Tố
 • Hoàng hậu: Lạc Dương
 • Ái phi: Khương Nê
 • Đồ đệ: Dư Địa Long, Vương Sinh, Lữ Vân Trường

Kỹ năng và Sức mạnh của Từ Phượng Niên

Võ học

 • Phúc giáp: Kiếm thị của Ngô Tố dạy
 • Tá giáp: Tự học tại Thanh Điểu
 • Đoạn giang: Võ Đang lão chưởng giáo Vương Trọng Lâu thành danh một chỉ đoạn Thương Lan
 • Hồ thương: Tự học tại Thanh Điểu
 • Tiên nhân phủ đỉnh: Chiêu này xuất từ Tề Huyền Trinh của Long Hổ Sơn
 • Khởi thủ hám côn lôn: Học trộm Hiên Viên Kính Thành
 • Nhất kiếm tiên nhân quỵ: Học trộm lão kiếm thành Lý Thuần Cương
 • Kiếm khí cổn long bích: Tự học
 • Lưỡng tụ thanh xà: Lý Thuần Cương tự mình dạy cho
 • Kiếm khai thiên môn: Lý Thuần Cương tự mình dạy cho
 • Nhất tụ thanh long: Biến thể từ Lưỡng Tụ Thanh Xà, đao trong vỏ nuôi đao ý, ra khỏi vỏ là Thanh Long
 • Phương thốn lôi: Võ kỹ thành danh của Cố Kiếm Đường, học trộm từ Giang Phủ Đinh
 • Kiếm nhất chí kiếm bát: Kiếm nhất long xà, kiếm nhị tịnh đế liên, kiếm tam tam cân, cho đến kiếm tám, đều là võ kỹ thành danh của Kiếm Cửu Hoàng, Kiếm Cửu Hoàng đi Võ Đế thành truyện thụ cho Từ Phượng Niên.
 • Kiếm cửu lục thiên lý: Đỉnh phong chiêu thức của Kiếm Cửu Hoàng.

Vũ khí

 • Xuân lôi: Dung nhan cực giống nữ tử (nguyên bản là nữ tử), Nam Cung Phó Xạ tặng cho. Tú Đông – Xuân Lôi nguyên bản là một đôi, “tú đông” trong tay Nam Cung, “xuân lôi” thì tặng cho Từ Phượng Niên.
 • Xuân thu: Thợ rèn Tây Thục tạo ra, Từ Phượng Niên lấy phục quốc Tây Thục làm tiền đặt cọc. Ngay từ đầu tính tặng cho Lý Thuần Cương hoặc là Đặng Thái A, nhưng lại không tặng đi được. Về sau đối chiến Hàn Điêu Tự, dùng nó giết hắn.
 • Phi kiếm thập nhị chi: Bao gồm huyền giáp, thanh mai, trúc mã, triêu lộ, xuân thủy, đào hoa, nga mi, chu tước, hoàng đồng, tỳ phù, kim lũ, thái a. Đặng Thái A tặng cho, trải qua nhiều trận chiến, bị hủy rất nhiều, đã không còn đủ một bộ.
 • Phi kiếm cửu bính: Bao gồm phong đô, nghĩ trầm, đố ngư, thủy tinh, lão giao, mỹ nhiêm, trĩ thú, dã hồ, dương chi. Do “phi kiếm thập nhị chi” đã bị hủy hoại nhiều nên Từ Phượng Niên nhờ người chế tạo lại bộ vũ khí này, phù hợp với kiếm ý của hắn.
 • Quá hà tốt: Đoạt từ tay Giang Phủ Đinh, đao này không thua kém Nam Hoa đao.

Kết quả các trận đánh của Từ Phượng Niên

Các trận đánh Quá trình Kết quả
Từ Phượng Niên ( Không biết ) với Phù đem giáp đỏ chi thổ giáp ( Đoán chừng Nhị phẩm ) Bụi cỏ lau chiến dịch, Từ Phượng Niên bác chúng gia sở trưởng, bao hàm che giáp ở bên trong mấy chiêu tinh diệu chiêu thức bức lui thổ giáp, khiến cho đánh lén thất bại, sau càng làm Thanh Điểu có thể xuất thủ tiếp ứng. Tiễu sát Từ Phượng Niên hành động thất bại, sau Từ Phượng Niên bị Giả gia gia trọng thương.
Từ Phượng Niên ( Ngụy kim cương cảnh ) với Tạ linh ( Thực lực chưa khôi phục, không tại đỉnh phong ) Thập đại ma đầu xếp hạng thứ mười ( Kim cương cảnh hạng chót ) Vịt đầu lục khách sạn bị Từ Phượng Niên lấy đao làm kiếm, một dù tiên nhân quỳ, đóng xuyên đầu.
Từ Phượng Niên ( Nhị phẩm ) với Bò rừng bầy Thông suốt đem hết toàn lực ngăn cản bò rừng bầy, hậu lực tận hôn mê, bị Long Thụ cứu, tặng huyết dịch, trợ Từ Phượng Niên phá cảnh, nhập nhất phẩm kim cương cảnh. Từ Phượng Niên nhập nhất phẩm kim cương cảnh.
Từ Phượng Niên ( Nhất phẩm đại kim cương cảnh ) với Thác Bạt xuân chuẩn ( Nhị phẩm ) Cùng bắc mãng hai đại ma đầu ( Nhất phẩm kim cương cảnh ) Tại thế yếu bên trong cơ quan ra hết sau lấy một tay áo Thanh Long chém giết ma đầu màu mãng gấm tay áo lang, sau rút lui chiến trường lúc bị ma đầu bưng bột ngươi hồi hồi thành danh kỹ trọng thương. Từ Phượng Niên trọng thương, bị Tào Trường Khanh cùng khương bùn cứu.
Từ Phượng Niên ( Nhất phẩm đại kim cương cảnh )vs Đem binh núi sơn chủ thứ năm con chồn ( Nhất phẩm chỉ huyền cảnh ) Từ đầu đến cuối bị áp chế, sắp chết thời điểm hao phí sáu năm tuổi thọ, sử xuất ra ngoài ý định một trong đao trọng thương thứ năm con chồn, cuối cùng đem lớn Hoàng Đình toàn bộ trồng vào thứ năm con chồn thể nội, giúp đỡ phá cảnh, trong thời gian ngắn không cách nào động đậy, đem giết chết. Thứ năm con chồn chết, Từ Phượng Niên tổn thất sáu năm tuổi thọ, đánh mất lớn Hoàng Đình tu vi, một đêm đầu bạc, ngã cảnh thành ngụy chỉ huyền.
Từ Phượng Niên ( Nhất phẩm ngụy chỉ huyền ) với Dương Thái Tuế ( Nhất phẩm cảnh ) Từ đầu đến cuối bị áp chế, sau hao hết tự thân khí vận ngắn ngủi tiến vào Thiên Tượng Cảnh, giết dương Thái Tuế. Dương Thái Tuế chết, Từ Phượng Niên hao hết tự thân khí vận, lần nữa ngã cảnh.
Từ Phượng Niên ( Nhất phẩm ngụy thiên tượng, Nhị phẩm nội lực, mượn từ anh phản bổ đến chỉ huyền ), từ anh ( Nhất phẩm Thiên Tượng Cảnh ), vương nhỏ bình phong ( Nhất phẩm chỉ huyền cảnh ), Thanh Điểu vs Người mèo Hàn chồn chùa ( Nhất phẩm chỉ huyền cảnh ) Hàn chồn chùa am hiểu chỉ huyền Sát Thiên tượng, Lục Địa Thần Tiên phía dưới đệ nhất nhân, Từ Phượng Niên một đoàn người vây đánh đều không địch, Từ Phượng Niên sắp chết lúc mượn kiếm Tùy Tà cốc, tại Hàn chồn chùa chủ quan một khắc đem giết chết. Hàn chồn chùa chết, Từ Phượng Niên, từ anh đều trọng thương, sau Từ Phượng Niên dựa vào từ anh tập được Hàn chồn chùa đặc biệt lột da kỹ pháp ( Đỏ rắn phụ long chi thuật ).
Từ Phượng Niên ( Nhất phẩm ngụy thiên tượng ) với Long Hổ sơn Triệu ngưng thần ( Nhất phẩm cảnh ) Triệu ngưng thần mời hạ Long Hổ sơn sơ đại tổ sư pháp thân, Từ Phượng Niên mời hạ Chân Vũ đại đế pháp thân, bại Triệu ngưng thần. Triệu ngưng thần bại.
Từ Phượng Niên ( Nhất phẩm ngụy thiên tượng ), từ anh ( Nhất phẩm Thiên Tượng Cảnh ) với Liễu hao sư ( Nhất phẩm Thiên Tượng Cảnh ) Từ Phượng Niên cùng từ anh từ đầu đến cuối bị áp chế, sau mượn Lạc Dương chi lực, gọi ra kiếp trước Đại Tần Hoàng đế phụ thể, trọng thương liễu hao sư. Liễu hao sư trọng thương bại trốn, sau bị Giả gia gia ám sát.
Từ Phượng Niên ( Đại Tần Hoàng đế ) với Vương tiên chi ( Lục địa Thiên Nhân cảnh ) Vì cứu chặn đường chi khương bùn, dựa vào Đại Tần Hoàng đế phụ thể lúc hai quyền bức lui vương tiên chi ngàn trượng. Không giải quyết được gì, cùng vương tiên chi ước định Đông Hải tái chiến.
Từ Phượng Niên ( Nhất phẩm Lục Địa Thần Tiên cảnh ) với Cây cao lộ ( Lục địa Thiên Nhân cảnh ) Hai người lấy nhất phẩm các cảnh giới vì chiến, Từ Phượng Niên tự nhận như cây cao lộ lấy võ đạo tu vi vì chiến, đem không địch lại, sau tương hỗ vấn đáp. Cây cao lộ tự nguyện tiêu tán, tặng thể phách cho Từ Phượng Niên, Từ Phượng Niên thu hoạch được thiên nhân thể phách.
Từ Phượng Niên ( Nhất phẩm Lục Địa Thần Tiên cảnh, thiên nhân thể phách ) với Vương tiên chi ( Lục địa Thiên Nhân cảnh ) Đỉnh phong chi chiến, Từ Phượng Niên nhiều lần chỗ hạ phong, sau thần du Xuân Thu chi hồn phách trở về cơ thể, lại được hoàng long sĩ tương trợ, Tan tam giáo vì một, tấn thân lục địa Thiên Nhân cảnh, cùng vương tiên chi đánh nhau sau thắng lợi. Vương tiên chi bại vong, không muốn phi thăng, từ tán khí vận cho ba người, Từ Phượng Niên trọng thương, thiên nhân thể phách bị phá, ngã cảnh.
Từ Phượng Niên ( Lục địa Thiên Nhân cảnh ) với Tùy Tà cốc ( Nhất phẩm Lục Địa Thần Tiên cảnh ) Tùy Tà cốc không ngừng khiêu chiến, sau Từ Phượng Niên có điều ngộ ra, quay về lục địa Thiên Nhân cảnh, mượn thiên hạ vạn kiếm bại Tùy Tà cốc. Từ Phượng Niên khôi phục cảnh giới, Tùy Tà cốc bại.
Từ Phượng Niên ( Lục địa Thiên Nhân cảnh ) với Từ Long Tượng thiên kiếp Vì thay đệ đệ từ Long Tượng cản thiên kiếp, không tiếc tự mình mạo hiểm, trong đó bắc mãng nọc độc ngủ vạc lớn chi giao long thừa cơ hóa rồng, tăng thêm kiếp số, Từ Phượng Niên vì giết rồng mà gọi mời tam thế pháp thân, vì tán thiên kiếp mà trọng thương.
Từ Phượng Niên ( Lục địa Thiên Nhân cảnh ) với Thác Bạt Bồ Tát ( Nhất phẩm Lục Địa Thần Tiên cảnh ) Từ Phượng Niên tiếp nhận canh gà hòa thượng trước khi chết quà tặng chi Xuân Thu khí số, khôi phục bộ phận cảnh giới, cùng Thác Bạt Bồ Tát liên chiến ngàn dặm, cuối cùng kém chút có thể bay kiếm lấy Thác Bạt Bồ Tát đầu lâu, sau bị Lý Mật bật chặn đường, trọng thương Từ Phượng Niên bị khương bùn cứu đi. Từ Phượng Niên trọng thương, Thác Bạt Bồ Tát trọng thương, khương bùn cứu đi Từ Phượng Niên.
Từ Phượng Niên ( Lục địa Thiên Nhân cảnh ) với Kỳ gia tiết ( Nhất phẩm cảnh ) Lấy kỳ gia tiết đối chiến làm dẫn, thiết hạ ngàn dặm chi kiếm cục muốn phá bắc khí lạnh vận, trong đó Triệu ngưng thần, ly dương Luyện Khí sĩ, đông càng kiếm trì, tạ cá chuồn đều có tham dự, Từ Phượng Niên với bắc lạnh bên ngoài tiếp kiếm, không tiếc trọng thương cũng muốn đem ngăn lại, sau thành công ngăn kiếm, trọng thương, áo trắng tăng nhân lý coi chừng hộ tống Từ Phượng Niên đến bắc lạnh cảnh nội, cuối cùng Từ Phượng Niên với trong tửu quán vứt lấy thương thế tăng thêm cũng giết chết kỳ gia tiết. Từ Phượng Niên trọng thương, ly dương sự bại, kỳ gia tiết chết.
Từ Phượng Niên ( Lục địa Thiên Nhân cảnh ) với Đặng Thái A ( Lục địa Thiên Nhân cảnh ), Tào Trường Khanh ( Lục địa Thiên Nhân cảnh ) Ba vị võ bình đại tông sư đều là một người chiến hai người, thắng bại thường thường, sau Từ Phượng Niên bởi vì trận này đối chiến cảnh giới lại lần nữa tăng lên. Từ Phượng Niên cảnh giới tăng lên.
Từ Phượng Niên ( Lục địa Thiên Nhân cảnh ) với Khâm Thiên Giám đại quân Trước đối chiến ly dương tinh binh, sau đối chiến Khâm Thiên Giám đại trận gọi mời tiên nhân đại quân, cuối cùng vứt cường điệu tổn thương, chém hết Khâm Thiên Giám tiên nhân. Từ Phượng Niên trọng thương, Khâm Thiên Giám đại trận bị phá hư.
Từ Phượng Niên ( Lục địa Thiên Nhân cảnh ) với Hồng kính nham ( Tiếp cận lục địa Thiên Nhân cảnh ), Thác Bạt Bồ Tát ( Lục địa Thiên Nhân cảnh ) Hồng kính nham giết từ kiêu nghĩa tử đủ đương nước, chọc giận Từ Phượng Niên, Từ Phượng Niên vì truy sát Hồng kính nham mà bị Thác Bạt Bồ Tát cản trở, không tiếc vứt lấy cứng rắn thụ Thác Bạt Bồ Tát một kích toàn lực, một thương giết chết Hồng kính nham. Hồng kính nham chết, Từ Phượng Niên trọng thương, sau bạch Hồ Nhi mặt ( Nam Cung Phó Xạ ). Lấy mười bảy ngừng bức lui Thác Bạt Bồ Tát, cứu Từ Phượng Niên.
Từ Phượng Niên ( Lục địa Thiên Nhân cảnh ) với Trương gia thánh nhân ( Lục địa Thiên Nhân cảnh ) Từ Phượng Niên phục hồi như cũ cảnh giới.
Từ Phượng Niên ( Lục địa Thiên Nhân cảnh ) với Thác Bạt Bồ Tát ( Lục địa Thiên Nhân cảnh, không thua gì vương tiên chi ) Từ Phượng Niên trước bị bắc mãng thiên đạo cột sáng trấn áp, bị thiên đạo trong cột ánh sáng tiên nhân phá vỡ tiên nhân thể phách. Tại thiên đạo cột sáng bị đặng Thái A một kiếm sợ quá chạy mất sau cùng Thác Bạt Bồ Tát trằn trọc ác chiến. Chiến đấu bên trong thuận tay giết chết một đoạn liễu lý phượng thủ, lại bị thiên đạo cột sáng gây thương tích. Sau mượn bắc khí lạnh vận cho mình dùng, cơ hồ giết chết Thác Bạt Bồ Tát. Thác Bạt Bồ Tát trọng thương không còn cảnh giới.

Kết luận cho nhân vật Từ Phượng Niên đại diện cho hình ảnh một chiến binh kiên cường và không ngừng phấn đấu, qua hàng loạt thử thách và đối đầu với nhiều kẻ thù mạnh mẽ, từ đó khắc họa sự phát triển vượt bậc cả về mặt sức mạnh lẫn tinh thần. Từ Phượng Niên, với sự kiên định và bản lĩnh phi thường, đã trải qua nhiều cuộc chiến khốc liệt, mỗi lần đều để lại những bài học quý giá và minh chứng cho sức mạnh ý chí và khả năng vượt qua mọi giới hạn của bản thân.

Dù gặp phải những thất bại và tổn thương, nhưng với tinh thần bất khuất, Từ Phượng Niên không chỉ giành được chiến thắng trên chiến trường mà còn trong cuộc chiến giữa con người với chính mình, khi luôn tự thách thức và vượt qua giới hạn của bản thân. Những quyết định và hành động của anh không chỉ ảnh hưởng đến số phận cá nhân mà còn có tác động sâu rộng đến thế giới xung quanh, từ đó tạo nên những biến chuyển lớn trong cả một thế giới đầy rẫy những mâu thuẫn và xung đột.

Sự nghiệp của Từ Phượng Niên chứa đựng không chỉ là những chiến thắng vang dội mà còn là sự hi sinh, lòng dũng cảm và sự hy sinh vì lý tưởng và người khác. Anh trở thành biểu tượng của sức mạnh, trí tuệ và lòng quả cảm, khiến cho cái tên Từ Phượng Niên không chỉ được nhớ đến như một nhân vật huyền thoại trong truyền thuyết mà còn là nguồn cảm hứng cho những ai đang tiếp tục chiến đấu vì công lý và sự bình yên trong cuộc sống.

Những bước đi của Từ Phượng Niên, từ một chiến binh không mệt mỏi đến một huyền thoại sống, đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng người đọc, khắc họa một hình ảnh đầy mạnh mẽ và sâu sắc về ý chí, nghị lực và sự vĩ đại của con người.

5/5 - (1 bình chọn)
Leave a Comment

Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...