Hàn Lập là ai? Tiểu sử nhân vật Hàn Lập

Hàn Lập là nam chính trong tác phẩm “Phàm Nhân Tu Tiên Truyện” và “Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên” của tác giả Vong Ngữ. Từ một gia đình nghèo, hắn bắt đầu con đường tu tiên của mình bằng cách gia nhập vào Thất Huyền Môn. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với tư chất và tính cách kiên cường, Hàn Lập đã vượt qua mọi thử thách, không ngừng tự hoàn thiện bản thân và cuối cùng phi thăng vào Tiên Giới.

Cùng Gaming tìm hiểu thông tin chi tiết hơn về nhân vật Hàn Lập qua bài viết dưới đây.

Hàn Lập Là Ai

 • Tên đầy đủ: Hàn Lập
 • Tên tiếng Trung: 韩立
 • Tên tiếng Anh: Han Li
 • Bí danh khác: Hàn Bào Bào, Hàn Lão Ma, Hàn Thiên Tôn, Nhị Lăng tử, Lập Đen…
 • Giới tính: Nam
 • Chủng tộc: Nhân Tộc
 • Tuổi: Khoảng 11190 tuổi (lúc phi thăng Tiên giới)
 • Nơi sinh: Ngũ Lý Câu, Thanh Ngưu trấn, Kính Châu, Thiên Nam Việt quốc
 • Thể chất: Ngụy linh căn tứ thuộc tính (Ngũ hành thiếu kim). Sau này là Ngũ hành linh căn.
 • Tu vi: Đại La đỉnh phong, Phòng ngừa thiên đạo đồng hóa, từ bỏ Đạo Tổ chi vị.
 • Pháp tắc: Thời gian pháp tắc
 • Chí bảo: Chưởng Thiên Bình

Hàn Lập

Thân phận

 • Danh y Thất Huyền Môn
 • Diệu Âm môn khách khanh trưởng lão
 • Lạc Vân tông trưởng lão
 • Thiên Nam đệ nhất kiếm tu
 • Nhân giới đệ nhất tu sĩ
 • Linh giới đệ nhất đại thừa
 • Thanh Nguyên cung chủ
 • Lãnh Diễm tông ngoại môn ngoại môn trưởng lão
 • Chúc Long đạo nội môn trưởng lão
 • Luân Hồi chi tử
 • Thời Gian Đạo Tổ
 • Chân Ngôn môn môn chủ
 • Tiên giới chí tôn

Tông Môn

Thất Huyền Môn, Hoàng Phong cốc, Diệu Âm môn, Lạc Vân Tông, Thanh Nguyên Cung, Lãnh Diễm Tông, Chúc Long Đạo, Chân Ngôn môn

Hình tượng nhân vật Hàn Lập

Tính cách: Ý chí kiên định, không có lợi không làm, làm việc khiêm tốn, co được dãn được, không tốt mặt mũi, bất đắc chí anh hùng, tâm tư kín đáo, tâm trí cứng cỏi, quả cảm ngoan tuyệt, biết tiến thối, có tình có nghĩa, thủ tín.
Tư chất: Ngũ Hành linh căn.
Đẳng cấp: Cuối cùng vượt qua phi thăng chi kiếp, phi thăng Chân Tiên giới, thành tựu Đại La đỉnh phong, mở ra tiên khiếu 1800 chỗ, huyền khiếu 1800 chỗ..
Pháp bảo: Chưởng Thiên Bình ; Thanh Trúc Phong Vân Kiếm , Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm ( vỡ vụn khi độ thiên kiếp, sau bị Huyền Thiên Hồ Lô thôn phệ ), Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn, Phong Lôi Sí, Trọng Thủy Chân Luân, Huyền Thiên Hồ Lô, Ngự Phong Trấn Thần Phù, phệ hồn đăng, tuế nguyệt thần đăng, quân thiên nhật quỹ.
Công pháp: Phàm nhân võ học ( Trát Nhãn Kiếm Pháp, La Yên Bộ ), Trường Xuân Công, Đại Diễn Quyết, Thanh Nguyên Kiếm Quyết , Nguyên Từ Thần Quang, Phật Thánh Chân Ma Công , Kinh Trập Thập Nhị Biến, Bách Mạch Luyện Bảo Quyết, Luyện Thần Thuật ( Tầng thứ năm ), Ngũ Tàng Đoán Nguyên Công, Nguyên Cương Tráo, Kim Cương Quyết / Minh Vương Quyết, Vạn Độc Hỗn Nguyên Thân, Bắc Đẩu Tinh Nguyên Công ( Chân Cực chi khu ), Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, Huyền Sát Minh Linh Công, Huyễn Thần Bảo Điển, Hạo Nguyệt Kiếm Quyết, Thủy Diễn Tứ Thì Quyết, Pháp Ngôn Thiên Địa, Đông Ất Khô Vinh Kinh, Đoạn Thì Lưu Hỏa Tập, Kinh Thiên Chỉ, Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết, Vũ Hóa Phi Thăng Công, Đại Lực Kim Cương Quyết, Thiên Sát Trấn Ngục Công ( Bổ sung thần thông: Trấn Ngục Hống ), Ngũ Lôi chính pháp chân kinh, tuế nguyệt chân kinh, thông thiên kiếm trận, bất hủ Kim Vân, thập phương đại đạo, chân ngôn đại thủ ấn, diệt lúc thần quang, lớn Ngũ Hành diệt tuyệt quyền, thái vũ pháp thuẫn.
Huyết mạch linh thú: Chân long, thiên phượng, lôi bằng, du thiên côn bằng, thanh loan, huyền vũ, sơn nhạc cự viên, ngũ sắc khổng tước, mộng yểm, đằng xà.
Môn phái: Thuở nhỏ bái nhập Thất Huyền Môn, đạp lên đường tu tiên sau gia nhập Hoàng Phong Cốc, sau trở thành tán tu, tiến giai Nguyên Anh sau gia nhập Lạc Vân Tông trở thành trưởng lão, phi thăng Linh giới sau một mực tán tu, cho đến Đại Thừa sau sáng lập Thanh Nguyên Cung. Phi thăng tiên giới sau gia nhập Chúc Long Đạo thành nội môn trưởng lão, Chúc Long Đạo phát sinh náo động sau rời đi trở thành tán tu, về sau Giao Tam mời gia nhập Luân Hồi Điện, trở thành luân hồi chi tử, về sau tiêu diệt Cổ Hoặc Kim, tại Hắc Thổ Tiên Vực trọng kiến tiên giới đệ nhất môn phái Chân Ngôn Môn.
Linh vực: Thiên Nhân cảnh.
Trình độ luyện đan: Thiên đan sư.
Xưng hào: Thiên Nam Đệ Nhất Kiếm Tu (Nhân giới), Hàn Thiên Tôn(Linh giới).

Quan hệ nhân mạch

Đạo lữ 

Nam Cung Uyển: nữ tu Yểm Nguyệt Tông, bản mệnh pháp bảo Chu Tước Hoàn, tu luyện Tố Nữ Luân Hồi Công. Tại Huyết Sắc cấm địa cùng Hàn Lập hợp lực đánh giết Mặc Giao, sau bởi vì đụng vào Mặc Giao dâm nang, cùng Hàn Lập điên loan đảo phượng. Nguyên Anh trung kỳ cùng Hàn Lập kết làm đạo lữ, Hàn Lập lén qua Linh giới sau bởi vì tu vi không đủ, tạm lưu Nhân giới. Về sau đột phá Hóa Thần, bởi vì ngoài ý muốn phi thăng đến Tiểu Linh Thiên. Hàn Lập đột phá Đại Thừa sau đến Tiểu Linh Thiên gặp Nam Cung Uyển. Hàn Lập phi thăng tiên giới lúc ngưng lại Linh giới nhân tộc Thanh Nguyên Cung.

Hồng nhan

Tử Linh tiên tử : Tên thật Uông Ngưng, con gái môn chủ Diệu Âm Môn ở Loạn Tinh Hải, xếp vào đệ nhất mỹ nữ mà Hàn Lập gặp. Tại Nhân giới được Hàn Lập giúp đỡ khôi phục tự do đem lần thứ nhất cho Hàn Lập, ngẫu nhiên gặp đến Lục Cực phân hồn phi thăng Ma Giới. Hàn Lập diệt sát Minh Trùng Chi Mẫu, trợ giúp Tử Linh thoát khỏi sự khống chế của Lục Cực, ban đầu muốn mang nàng trở lại Linh giới, nhưng biết được Hàn Lập có tỉ lệ phi thăng tiên giới rất lớn mà lựa chọn lưu tại Ma Giới, cuối cùng thành công phi thăng Ma vực, cùng Hàn Lập trùng phùng.
Nguyên Dao: Da thịt hơn tuyết, thổi qua liền phá, Khôi Tinh Đảo phụ cận tu tiên môn phái nữ tu, đối sư tỷ Nghiên Lệ trọng tình trọng nghĩa, vì đã thành quỷ hồn sư tỷ bất tử trùng sinh nỗ lực cực lớn đại giới, cùng sư tỷ tu luyện âm dương luân hồi quyết bị không biết thông đạo hút vào Linh giới, sau bị Khương lão quái / Thanh Nguyên Tử thu làm đồ. Hàn Lập tại giúp đỡ rất nhiều, cùng Hàn Lập tình cảm ngầm sinh.
Ngân Nguyệt: Lại tên Tuyết Linh, vốn là Linh giới Ngân Nguyệt Yêu Lang linh lung tiên tử hai hồn trong một. Bởi vì bị Ma Giới Thủy tổ Nguyên Sát phân hồn đoạt xá trốn vào Nhân giới cổ bảo biến thành khí linh, sau bị Hàn Lập đoạt được chuyển thành bản mệnh pháp bảo khí linh, cùng Hàn Lập chủ tớ tương xứng, lâu ngày cũng đối Hàn Lập sinh ra một loại tình tố. Duy nhất biết bí mật trong bình nhỏ của Hàn Lập, sau thoát khốn hồi linh giới, nhân họa đắc phúc thức tỉnh Thất Tinh Nguyệt Thể. Vì tiến giai hợp thể tu luyện Vong Tình Quyết, bởi vì Hàn Lập mà sinh ra tâm ma, tại Ngao Khiếu lão tổ, Hàn Lập trợ giúp dần dần thoát khỏi Vong Tình Quyết khống chế, đại đa số lúc đi theo tại Hàn Lập bên người, tại Hàn Lập phi thăng tiên giới tiến lên Đại Thừa kỳ. Là nhân vật nữ đi theo Hàn Lập dài nhất truyện.

Sư phụ

Mặc Cư Nhân – Thất Huyền Môn Lý Hóa Nguyên – Hoàng Phong Cốc Cực Âm Tổ Sư – Loạn Tinh Hải

Đệ tử

Liễu Ngọc, Điền Cầm Nhi, Thạch Kiên, Khí Linh Tử , Hải Đại Thiếu, Bạch Quả Nhi , Lam Dược.

Bằng hữu

Lệ Phi Vũ , Hướng Chi Lễ, Lôi Vân Tử , Băng Phượng , Giáp Thiên Mộc, Băng Phách Tiên Tử , Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, Thạch Xuyên Không.

Linh thú

 • Phệ Kim Trùng: Tiến hóa thành Phệ Kim Trùng Vương, đi theo nhân vật chính phi thăng tiên giới, cảm nhận được sứ mệnh bản thân nên tạm thời rời đi.
 • Đề Hồn Thú: Sau bị tiên giới Đại La triệu hoán phi thăng, tại Hôi Giới Cửu U vực dùng tên giả u Lạc cùng Hàn Lập gặp lại, vì cứu Hàn Lập bản nguyên chi lực biến mất hôn mê bất tỉnh. Về sau bị Hàn Lập cứu tỉnh, hầu ở Hàn Lập bên người.
 • Lục Dực Sương Công: Sau làm phản độc lập.
 • Cửu Khúc Linh Tham: Lưu tại Linh giới.
 • Báo Lân Thú: Lưu tại Linh giới.
 • Giải Đạo Nhân
 • Ma Quang: Tại Hôi Giới cùng Hàn Lập đạt thành hiệp nghị, kéo dài Đại La cường địch thời gian một nén nhang đổi lấy cùng Hàn Lập đoạn tuyệt quan hệ, hiện không rõ sống chết.
 • Hỏa Tu Tử: Cùng Hàn Lập sau khi phi thăng không biết tung tích, khả năng cùng Hàn Lập mất đi 300 Năm ký ức có quan hệ.
 • Tinh Viêm Hỏa Điểu.
 • Bạch Ngọc Tỳ Hưu: Trước mắt tạm thời đi theo Kim Đồng.

Trên đây là tất cả thông tin cơ bản về Hàn Lập. Nếu các đạo hữu thấy bài viết này hữu ích thì đừng quên chia sẻ nó đến với mọi người nhé.

5/5 - (1 bình chọn)
Leave a Comment

Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...