Hệ thống cảnh giới Nhất Thế Chi Tôn

Nhất Thế Chi Tôn là một tác phẩm thuộc thể loại huyền huyễn, xuyên không của tác giả Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc. Lấy bối cảnh nhân vật chính Mạnh Kỳ là 1 thanh niên hiện đại xuyên không vào một thiếu niên tên Tô Mạnh, bắt đầu con đường tu luyện võ đạo đỉnh phong.

Vậy con đường tu luyện trong Nhất Thế Chi Tôn là như thế nào? Cảnh giới Nhất Thế Chi Tôn được phân chia ra sao? Hãy cùng Gaming tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Sơ lược tác phẩm Nhất Thế Chi Tôn

“Ta một đời này, không hỏi trước kia, không cầu kiếp sau, chỉ oanh oanh liệt liệt, khoái ý ân cừu, bại tẫn các tộc anh kiệt, ngạo cười lục đạo thần ma!”

Câu chuyện trong “Nhất Thế Chi Tôn” xoay quanh Mạnh Kỳ, một thanh niên hiện đại được trang bị đầy đủ kiến thức về kiếm hiệp, xuyên không nhập hồn vào thân xác một thiếu niên tên Tô Mạnh trong một thế giới song song. Mạnh Kỳ, dựa vào vốn kiến thức kiếm hiệp phong phú và định lực phi thường, đã từng bước chém đứt những sợi dây điều khiển của các bậc đại năng, làm chủ được vận mệnh của chính mình trong kiếp nạn hủy diệt tất cả các vị diện.

Sơ lược tác phẩm Nhất Thế Chi Tôn

Cảnh giới trong Nhất Thế Chi Tôn

Bách nhật trúc cơ

Đặt vững căn cơ tu hành, thân thể con người có 365 đại khiếu, mỗi đại khiếu cần 9 ngụm chân khí để rót đầy. Sau khi nhập định, chân khí tự động sinh ra, mỗi một khắc chuông sẽ sản sinh một ngụm chân chí, cho nên căn cứ theo mọi người tu luyện mỗi ngày, đại khái cần 100 ngày đến một năm thì có thể hoàn thành bước này. Phật môn gọi là cảnh giới Tu Thân, giang hồ xưng là cảnh giới Khai Mạch. 

Súc khí đoán thể

Tên khác là Thiền Định Súc Khí, sau khi mở đan điền, tích súc chân khí, phân tiểu thành và đại thành. Phật môn gọi cảnh giới này là Trường Dưỡng Thánh Thai.

Khai khiếu kỳ

Trời sinh 9 khiếu, mắt, tai, mũi, miệng, tiền âm, hậu âm. Mỗi khi cần mở một khiếu thì phải dùng chân khí kích thích, chậm chạp mở rộng, cô đọng tốt đối ứng với chín cái khiếu huyệt tương quan. Chín khiếu và ngũ tạng lục phủ vốn là một thể, luyện khiếu chính là luyện nội tạng. Thất khiếu đều mở, nội thiên địa tiểu thành tự động tuần hoàn, tinh lực, nguyên khí bí tàng tự mở. Cửu khiếu đều mở, nội thiên địa đại thành, chân khí có thể ngoại phóng. Sau cửu khiếu là tu luyện mi tâm tổ khiếu. Sau khi mi tâm tổ khiếu đại thành, liền có thể thiên nhân giao cảm, sau khi thiên nhân giao cảm, điều chỉnh nội thiên địa, tìm kiếm sự cộng minh với ngoại thiên địa để đạt trạng thái mạnh nhất, đạt tới thiên nhân hợp nhất sơ bộ suy nghĩ ra nhất khiết cùng tự thân nội cảnh, khi hoàn tất điều chỉnh nội thiên địa, có thể phản phác quy chân, có thể so với hoàn mỹ nửa bước. 

Bán bộ ngoại cảnh (Nhị lưu cao thủ)

Tu luyện mi tâm tổ khiếu, đả thông sinh tử huyền quan, nội ngoài thiên địa hô ứng, bắc lên thiên địa chi kiều, dẫn lực thiên địa nhập thể, tức là nửa bước ngoại cảnh. Có thể điều động một chút lực lượng thiên địa. Tuy nói huyền quan không hối hận, căn cơ đã lập, nhưng còn có thể điều chỉnh ở mức độ thấp, đợi đến khi rèn luyện tốt nội cảnh, nội ngoại thiên địa giao hội, tấn thăng cảnh giới ngoại cảnh.

Ngoại Cảnh

Nội cảnh hiện ra bên ngoài cùng thiên địa giao hội, tự thân nguyên thần, nhục thể cùng lực lượng thiên địa kết hợp hình thành pháp tướng. Pháp tướng thể hiện con đường bản thân, lấy đặc biệt khiếu huyệt làm gốc, nội cảnh làm thể, nguyên thần làm chủ, có thể dẫn động thiên địa biến hóa. Sau ngoại cảnh, cần vượt qua ba đạo thiên thê, mỗi tam trọng thiên sẽ có một lần chất biến. 

  • Ba trọng thiên đầu ( Nhất lưu cao thủ ): Phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí đối ứng nội cảnh tự thân, ngưng luyện cùng pháp tướng có quan hệ với khiếu huyệt, dùng cái này thực chất hóa pháp tướng. Ngưng luyện khiếu huyệt vượt qua một nửa là nhị trọng thiên, khiếu huyệt cô đọng hoàn tất là tam trọng thiên, pháp tướng ngưng thực thì có thể bước qua cảnh giới tầng thứ nhất thiên thê.
  • Ba trọng thiên kế tiếp ( Tuyệt đỉnh cao thủ ): Pháp tướng cùng pháp lý sơ bộ xen lẫn tổ hợp, tiếp cận thực chất, có thể hiển hóa tại ngoài thân, phản hồi Nguyên Thần cùng nhục thân, sẽ sinh ra Thiên Nhãn Thông, Tha Tâm Thông… thần thông, chính là sản phẩm khi võ đạo tiến triển đến giai đoạn nhất định, là biểu tượng thân thần cường đại, viên mãn thì vượt qua đệ nhị trọng thiên thê. 
  • Ba trọng thiên cuối ( Tông Sư ): Pháp tướng cùng pháp lý tiến một bước giao hòa, giống như thực chất, có thể hơi ảnh hưởng ngoại giới pháp lý, có được lĩnh vực, viên mãn thì vượt qua tam trọng thiên thê. 
  • Nửa bước Pháp Thân ( Đại Tông Sư ): Lại xưng nửa bước pháp thân. Nguyên Thần cùng pháp tướng, nhục thân sơ bộ dung hợp, pháp lý gia thân, giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực, có vô số thần dị. 

Pháp Thân 

  • Nhân Tiên: Đối ứng yêu tộc Yêu Vương, nội cảnh hướng về chân chính thiên địa diễn biến, bắt đầu tự thành một giới tu luyện. 
  • Địa Tiên: Đối ứng yêu tộc Đại Yêu, mở khiếu huyệt thành động thiên, thẳng đến khi tất cả khiếu huyệt đều mở xong, tức sẽ hình thành động thiên chân chính, là động thiên diễn hóa quá độ kỳ. 
  • Thiên Tiên: Đối ứng yêu tộc Yêu Thần, lại xưng cảnh giới Chân Quân, có thể lấy nội cảnh thiên địa bản thân biến thành động thiên hoặc một phương thế giới vì nguyên, phản chiếu ngoại giới. Tự thành một giới, ẩn chứa tất cả uy năng gần như chân thực giới đại nhật bên ngoài Thái Dương tinh thần, giơ tay nhấc chân đều có thể hủy diệt tinh hệ. 

Truyền Thuyết

Xưng là các cảnh giới Đại Năng, Tiên Tôn, Phật Đà, Tiểu Thánh, Kim Tiên. Thọ nguyên kéo dài ( Trước vì phong thần đại chiến, sau vì Cửu Trọng Thiên vỡ vụn, cùng tuổi thọ sinh cơ có quan hệ đại đạo rách nát, dẫn đến tu vi dưới Bỉ Ngạn trở xuống thì thọ nguyên suy giảm ), ngôn xuất pháp tùy, có thể mượn nhờ chân thực giới khí tức, đem diễn hóa mà ra trùng điệp vũ trụ quy tắc cải biến thậm chí hủy diệt khởi động lại. Bước đầu tiên hấp thu “Tha Ngã”, điểm ngộ “Tha Ngã” hóa thành “Tư Ngã”, bước thứ hai hiểu rõ “Vi Ngã”. Kể từ đó mới có thể đạt tới chư giới duy nhất, trở thành truyền thuyết. Cấu kết “Tha Ngã”, đến vô số vũ trụ lực lượng gia thân, bể khổ không chìm, giết mà bất tử. Từ chứng truyền thuyết người, đột phá lúc lại có tam trọng dị tượng. Cuối cùng đạt tới có thể khiến cho hắn ta hình chiếu theo vũ trụ xuất hiện, tự nhiên diễn sinh, tức là truyền thuyết viên mãn. 

Tạo Hóa

Lại xưng Thần Thông Giả, Đại Thánh. Tấn thăng cảnh giới tu luyện Tạo Hóa có ba điều kiện lớn, một là có thể trực tiếp cảm nhận được thời gian trường hà cọ rửa, hai là thiết thực cảm nhận được bể khổ tồn tại, ba là đem sở học bản thân tiếp cận hư ảo đại đạo. Khi đủ điều kiện có thể ngưng kết hư ảo đại đạo ( Tức ” Cận Đạo Chi Vật “) thành tựu Tạo Hóa. Nhưng hư không tạo vật, cùng thao túng bể khổ uy năng. Cảnh giới Tạo hóa viên mãn có thể thao túng một phương không phải chân thực giới thời gian trường hà, vĩnh cửu cải biến chân thực giới phạm vi nhỏ quy tắc. Thể nội chân thực giới tiếp cận thành hình. 

Bỉ Ngạn 

  • Nửa bước Đạo Quả: Quay lại thống nhất bộ phận quá khứ, chiếu rõ thu nạp nhất định tương lai ( Để tự thân cùng tương lai nhất định phát sinh sự tình, cũng chính là đại thế tướng cấu kết, nhưng cần là cùng trước mắt tiết điểm gần đại thế ), lại đem hư ảo đại đạo ngưng kết thành hư ảo đạo quả ( Này mới có thể một cách chân chính xưng là ‘ Đạo ‘ một số phương diện ). Lấy quay lại quá khứ, chiếm hữu tương lai, hư ảo đạo quả ba hợp lực, để tự thân bản tính linh quang triệt để nhảy ra thời gian trường hà, liền coi như bước ra bể khổ, đăng lâm bỉ ngạn, quá khứ hiện tại tương lai đâu đâu cũng có, tự thân hình thành chân thực giới. Cảnh giới Nửa bước đạo quả sau thể nội chân thực giới bắt đầu hướng Chư Thiên Vạn Giới phát triển. 
  • Sơ khai Đạo Quả: Xưng là Cổ Lão Giả, cần nắm giữ Chư Thiên Vạn Giới tất cả huyền bí tất cả huyền diệu, làm nửa cái đạo quả trở thành hình thức ban đầu ( Gần đạo chỗ bên trong huyền bí đối thành đạo quả sồ hình trợ giúp cực lớn ). Đạo quả sồ hình bên trên nhưng ngược dòng đến Thiên Địa Khai Tịch mới bắt đầu, về sau theo làm giảm cầu không ( Nhất vũ trụ cổ có trợ giúp làm giảm cầu không, cảnh giới lại tăng, quay lại đến khai thiên tích địa trước đó, đạt tới thời gian căn nguyên, thành tựu cổ xưa nhất người, cũng chiếm hữu càng nhiều tương lai, cho đến trở thành đạo quả, đối tương lai biết rõ tận chiếm. Coi như giảm cầu không sản phẩm đạt tới đạo quả hình thức ban đầu sau, tức làm giảm cầu không viên mãn, cuối cùng chỉ cần đợi mạt kiếp tiến đến, hấp thu tuần hoàn chi lực, chứng được đạo quả. 

Đạo Quả

Một kỷ nguyên chỉ có một đạo quả. Không thể biết không thể luận, chân chính siêu thoát chi cảnh. Không gì không biết, đâu đâu cũng có, không gì làm không được, nói chuyện liền sai tưởng tượng liền sai cảnh giới. Khai thiên tích địa có thể phỏng đoán, mà đạo quả không cách nào có thể đo.

Cảnh giới trong Nhất Thế Chi Tôn

Trên đây là tất cả thông tin về hệ thống tu luyện cảnh giới Nhất Thế Chi Tôn. Nếu các đạo hữu thấy bài viết này hữu ích thì đừng quên chia sẻ nó đến với mọi người nhé.

5/5 - (1 bình chọn)
Leave a Comment

Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...