Hệ thống cảnh giới Cái Thế Đế Tôn

Cái Thế Đế Tôn là tiểu thuyết thuộc thể loại tiên hiệp huyền huyễn của tác giả Nhất Diệp Thanh Thiên. Tác phẩm lấy bối cảnh một thiếu niên được phong là “ Ngủ Thần” nhân họa đắc phúc mở ra một công pháp nghịch thiên. Từ đó bước lên con đường võ đạo đỉnh phong.

Vậy con đường tu luyện trong Cái Thế Đế Tôn là như thế nào? Cảnh giới Cái Thế Đế Tôn được phân chia ra sao? Cùng Gaming tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Sơ lược tác phẩm Cái Thế Đế Tôn

Loạn cổ năm tháng, chư thánh tranh bá. Một cái được xưng “Ngủ Thần” thiếu niên, nhân họa đắc phúc mở ra một môn công pháp nghịch thiên. Từ nay về sau, một cái thân thể vô song kỳ tài, hoành ép thiên địa, kiếm trảm tinh thần, vạn ngàn kỳ tài ở dưới chân hắn nằm rạp run rẩy. Quần hùng quật khởi thiên địa, duy ta bá vũ độc tôn!

Sơ lược tác phẩm Cái Thế Đế Tôn

Hệ thống tu luyện trong Cái Thế Đế Tôn

Cảnh giới

  • Đoán Thể Cảnh: Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên 
  • Vận Linh Cảnh: Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên 
  • Tạo Khí Cảnh: Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên 
  • Thoát Thai Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Cao Kỳ – Đỉnh Phong 
  • Vương Giả Cảnh: Tiểu Thành – Đại Thành 
  • Hoàng Giả Cảnh: Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng 
  • Thiên Thần Cảnh: Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng 
  • Vĩnh Hằng Chân Thần Cảnh: Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên 
  • Thần Vương Cảnh: Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên 
  • Bán Bộ Đại Năng ( Bán Thánh ): Phổ Thông – Cực Hạn Thánh Cảnh ( Đại Năng Cảnh ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Cao Kỳ – Đỉnh Phong 
  • Đại Thánh Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Cao Kỳ – Đỉnh Phong 
  • Thánh Chủ Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Cao Kỳ – Đỉnh Phong 
  • Chí Tôn Cảnh: Ngụy Chí Tôn ( Tiểu Chí Tôn ) – Đại Chí Tôn – Vũ Trụ Chí Tôn – Vũ Trụ Tôn Chủ 
  • Nhân Đạo Tuyệt Điên Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Cao Kỳ – Đỉnh Phong 
 • Chuẩn Đế / Chuẩn Vương 

  • Đế Cảnh / Cổ Vương Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Cao Kỳ – Đỉnh Phong 
  • Đại Đế Cảnh / Thượng Vị Cổ Vương Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Cao Kỳ – Đỉnh Phong 
 • Chuẩn Chư Thiên Đế 

  • Chư Thiên Đế Cảnh ( Vũ Trụ Chí Cường Giả Cảnh ): Sơ Giai – Trung Giai – Cao Giai – Tuyệt Đỉnh ( Vô Thượng ) – Viên Mãn
  • Chuẩn Cấm Kỵ Tồn Tại 
  • Cấm Kỵ Cảnh ( Chân Tiên Cảnh ) 
  • Tiên Vương Cảnh: Phổ Thông – Tuyệt Điên – Tề Thiên
 • Chuẩn Tiên Đế ( Bán Bộ Siêu Thoát ) 

 • Tiên Đế Cảnh ( Siêu Thoát Cảnh )     

Công Pháp

 • Đê Cấp 
 • Trung Cấp 
 • Cao Cấp 
 • Tiểu Thần Thông 
 • Đại Thần Thông 
 • Chí Cường Thần Thông

Tu luyện cảnh giới Cái Thế Đế Tôn

Trên đây là tất cả thông tin về hệ thống tu luyện cảnh giới Cái Thế Đế TônGaming đã tổng hợp được. Nếu các đạo hữu thấy bài viết này hữu ích thì đừng quên chia sẻ nó đến với mọi người nhé.

5/5 - (1 bình chọn)
Leave a Comment

Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...