Hệ thống cảnh giới Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế là một tiểu thuyết thuộc thể loại huyền huyễn, được đăng nhiều kỳ tại Chuangshi của tác giả Phi Thiên Ngư. Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Trương Nhược Trần, con của Minh Đế, bị hôn thê của mình là Trì Dao sát hại. Sau 800 năm, anh trùng sinh để trả thù, cùng trời tranh mệnh.

Vậy con đường tu luyện trong Vạn Cổ Thần Đế là như thế nào? Hệ thống cảnh giới Vạn Cổ Thần Đế được phân chia ra sao? Hãy cùng Gaming tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Sơ lược về tác phẩm Vạn Cổ Thần Đế

Tác phẩm lấy bối cảnh là tám năm trước, nam chính Trương Nhược Trần con trai của Minh Đế bị chính vị hôn thê Trì Dao công chúa giết chết. Trong trời đất này lại mất đi một vị thiên chi kiêu tử. Thời điểm tám trăm năm sau, Trương Nhược Trần sống lại một lần nữa liền phát hiện ra vị hôn thê đã từng giết chết mình kia đã là chủ của Côn Lôn giới, nắm trong tay trung ương đệ nhất thiên hạ, được vạn người tôn xưng là Trì Dao nữ hoàng. 

Trì Dao nữ hoàng, thống trị thiên hạ, danh chấn bát phương, thanh xuân vĩnh trú, bất tử bất diệt. 

Đứng bên ngoài Chư Hoàng từ đường nhìn tượng của Trì Dao nữ hoàng, trong lòng Trương Nhược Trần lại bùng lên ngọn lửa thù hận. 

“Đợi ta trùng tu mười ba năm, tiễn đưa Nữ Hoàng xuống Hoàng Tuyền” .

Sơ lược về tác phẩm Vạn Cổ Thần Đế

Hệ thống tu luyện cảnh giới Vạn Cổ Thần Đế

Võ đạo tứ cảnh

Võ đạo tứ cảnh tinh thần lực theo cấp độ là 1 tới 39 giai. Cụ thể các cảnh giới tu luyện ở cấp độ này như sau:

 • Hoàng Cực cảnh ( khí trì ): Sơ kỳ → trung kỳ → hậu kỳ → tiểu cực vị → trung cực vị → đại cực vị → đại viên mãn → vô thượng cực cảnh 
 • Huyền Cực cảnh ( khí hồ ): sơ kỳ → trung kỳ → hậu kỳ → tiểu cực vị → trung cực vị → đại cực vị → đại viên mãn → vô thượng cực cảnh
 • Địa Cực cảnh (khí hải ): sơ kỳ → trung kỳ → hậu kỳ → tiểu cực vị → trung cực vị → đại cực vị → đại viên mãn → vô thượng cực cảnh 
 • Thiên Cực cảnh (võ hồn): sơ kỳ → trung kỳ → hậu kỳ → tiểu cực vị → trung cực vị → đại cực vị → đại viên mãn → vô thượng cực cảnh 

Ngự long cửu biến

Tinh thần lực 40 – 44 giai ( Thần lực đại sư, mở ra thiên nhãn). Các cảnh giới tu luyện ở cấp độ này phân chia như sau:

 • Tiên thiên thai tức
 • Luyện bì thành kim
 • Luyện cốt hóa ngọc 
 • Âm kiểu thánh mạch
 • Dương kiểu thánh mạch
 • Âm duy thánh mạch
 • Dương duy thánh mạch 
 • Trùng linh thánh mạch
 • Lưu ly bảo thể
 • Thần chi mệnh cách: đạt tới 10 biến sẽ được thần hỏa tẩy lễ, đạt được mệnh cách Thần

Ngự long cửu biến

Thánh nhân tứ cảnh

Tinh thần lực 45 – 69 giai, nhục thân thánh giả – thánh vương – đại thánh.

Bán Thánh (Thánh hồn):

 • Chia làm các cảnh giới tu luyện từ Nhất giai đến Cửu giai.

Chuẩn Thánh (Thánh tướng):

 • Đỉnh phong của Cửu giai Bán Thánh đến hạ cảnh của Thánh giả trong kỳ quá độ.
 • Siêu việt so với Cửu giai Bán Thánh.
 • Trải qua ba kiếp: Tứ Cửu kiếp, Bát Cửu kiếp, Sinh Tử kiếp.

Thánh Giả (Thánh tâm):

 • Chia làm các cảnh giới tu luyện: Hạ cảnh, Trung cảnh, Thượng cảnh, Huyền Hoàng cảnh, Triệt Địa cảnh, Thông Thiên cảnh, Chân cảnh (Chân Thánh), Chí cảnh (Chí Thánh).

Thánh Vương:

 • Các bộ từ Nhất bộ đến Cửu bộ.
 • Cửu bộ Thánh Vương chia thành các tiểu thiên địa, đại thiên địa, đạo vực, tiếp thiên, lâm đạo (có khả năng tiến vào Đại Thánh).
 • Thánh Vương cảnh đại viên mãn (Thánh đạo quy tắc đạt tới một trăm triệu đạo).

Đại Thánh:

 • Chia làm các cảnh giới tu luyện: Bất Hủ cảnh, Bách Gia cảnh, Thiên Vấn cảnh, Vạn Tử Nhất Sinh cảnh, Vô Thượng cảnh.

Cấp bậc công pháp trong Vạn Cổ Thần Đế

 • Đẳng cấp công pháp: Nhân cấp, linh cấp, quỷ cấp, vương cấp, thần cấp
 • Cảnh giới tu luyện võ kỹ: Nhập môn, tiểu thành, đại thành, hóa cảnh
 • Thánh Thuật: Đê giai – trung giai – cao giai
 • Hệ thống tinh thần lực: Huyễn thuật, trận pháp, luyện khí, ngự thú, đan đạo, độc đạo, phù đạo, nho đạo ( cầm kỳ thư họa tứ đạo )
 • Tinh thần lực Thánh Sư: Nhân sư, địa sư ( sơn xuyên chi chủ, hải lục chi vương, thế giới chi thủ ), thiên sư

Cấp bậc công pháp trong Vạn Cổ Thần Đế

Trên đây là tất cả thông tin về hệ thống cảnh giới Vạn Cổ Thần ĐếGaming đã tổng hợp được. Nếu các đạo hữu có thắc mắc gì về bài viết này thì có thể bình luận bên dưới để Gaming có thể giải đáp.

5/5 - (1 bình chọn)
Leave a Comment

Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...